مقدمه : یکی از مطالبی که همیشه در جلسات  گروههای آموزشی  درس عربی به آن پرداخته شده: راههای ایجادانگیزه در دانش آموزان به درس عربی بوده و هست  که دراین راستا عوامل بسیاری از جمله : افزایش ساعت آموزشی، تغییر کتب درسی ، بهبود امکانات کمک آموزشی ، استفاده از دبیران متخصص و آشنا به […]

ادامه مطلب

۱-روش های مطالعه    ۲-روش های مطالعه-سریع خوانی   ۳-روش های مطالعه-روش صحیح مطالعه                                    ۴-روش های مطالعه-تمرکز حواس و روش های آن ۵-روش های مطالعه-تمرکز حواس در کلاس ۶-روش های مطالعه-مکان،روش،تمرکز و … ۷-روش های مطالعه-چگونگی افزایش درک مطلب ۸- پیشنهادات و توصیه های مفید برای مطالعه بهتر ۹- چگونه در امتحان موفق شویم؟ ۱۰-روش تقویت مغز ۱۱-انتخاب رشته ۱۲-روش […]

ادامه مطلب

مطالعه تأثیربه کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده از الگوهای نوین تدریس بر یادگیری یک مبحث مشترک در دروس زبان فارسی، عربی  و انگلیسی، پایه دوم راهنمایی   نوشته: دکتر حسین جعفری ثانی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیربه کارگیری یک الگوی ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان در دروس […]

ادامه مطلب

برنامه ریزی آموزشی ودرسی منبع: : مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی تالیف : دکتر علی تقی پور ظهیر    مفاهیم ونظریات    مفهوم برنامه ریزی  طراحی ونقشه کشیدن برای نیل به هدفها را برنامه ریزی گویند ، نهایت اینکه بعضی برنامه ها        واقع بینانه طراحی می شوند و بعضی دیگر حالت آرزویی […]

ادامه مطلب

مقدمه: روش آموزش هر درس ، فرع بر محتوا و هدف درس است و در برنامه ریزی هر درس باید مورد توجه قرار گیرد. در برنامه ریزی درسی نیز دیدگاهها یا فلسفه و تفکری که در پشت برنامه ریزی درسی هست ، اهمیت درجه اول را دارد زیرا آن دیدگاهها ، هم در گزینش محتوا […]

ادامه مطلب