جهت دريافت فايل جدول بارم بندي كتاب هاي عربي متوسطه نظري مربوط به سال تحصيلي ۹۳-۹۲ (بر اساس ١٣ نمره ترجمه و درک و فھم و ٧ نمره قواعد)  اینجا کلیک نمایید. جهت دريافت فايل جدول بارم بندی عربی فنی و کاردانش در سال تحصیلی ۹۳-۹۲  (بر اساس ١٣ نمره ترجمه و درک و فھم و ٧ نمره […]

ادامه مطلب

بودجه بندی عربی اختصاصی: انسانی عربي  عمومي عربي اختصاصي نوع مبحث تعداد سوال نوع مبحث تعداد سوال  ترجمه به فارسي ۳.۴ ترجمه به فارسي ۳.۴ ترجمه به عربي ۱.۲ ترجمه به عربي ۱ ترجمه با مفهوم ۱.۲ ترجمه با مفهوم ۱ درك مطلب ۳.۴ **** **** تشكيل ( حركت گذاري) ۲ تشكيل ۲ الاعراب و […]

ادامه مطلب

کاربر محترم! برای دانلود دو فایل ذیل در مورد طراحی سؤال اینجا کلیک نمایید ۱) شیوه نامه طراحی سوال مفهومی و استاندارد ۲) طراحی سؤال استاندارد

ادامه مطلب

  بودجه بندي سوالات عربي عمومي گروه آزمايشي علوم انساني كنكور سراسري   درس سال تعداد سوال ۸۸ ۸۹ ترجمه از عربي به فارسي همه سال ها ۶ ۶ تعريب از فارسي به عربي همه سال ها ۲ ۲ ترجمه از فارسي به عربي همه سال ها – ۲ درك مطلب همه سال ها ۴ […]

ادامه مطلب

دانلود قواعد عربی از راهنمایی تا دانشگاه از اینجا دانلود جدول راهنمای تجزیه ترکیب (التحلیل الصرفی و الإعراب) از اینجا دانلود لیست کتب کمک درسی استاندارد عربی برای دانش اموزان و دبیران از اینجا دانلود بارم بندی جدید۹۰-۹۱ دروس پیش دانشگاهی (چهارم) سالی واحدی ۲۰ نمره ای از اینجا

ادامه مطلب

بودجه بندي سؤالهاي عربي در كنكورهاي سراسري سال۸۱ الي۸۷ (عمومي)  درس موضوع ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ميانگين درصد     عربي عمومي ترجمه وتعريب ۷ ۷ ۸ ۷ ۷ ۵ ۷ ۷ ۲۸% متن ودرك مطلب ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱۶% مفهوم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ […]

ادامه مطلب