برخی از دوستان منبعی را برای آشنایی با ضرب المثلهای عربی  و دانستن کاربرد آنها خواستند . به همین دلیل لازم دیدم که کتاب معجم الأمثال العربية که از تالیفات دکتر محمود اسماعیل صینی است را برای دانلود در سایت بگذارم. این کتاب مرجعی بسیار غنی و مفید برای ضرب المثلهای عربی معاصر  و منبع […]

ادامه مطلب

نحو۱ ادبیات عرب *** adab siyasi dar eslam(www… ۱۶-Dec-2011 16:23 256k adabiate tatbighi(www.Qui… ۱۶-Dec-2011 16:23 200k arabi moghadamati(www.Qui… ۱۶-Dec-2011 16:23 212k arozo ghafiye(www.Quiz201… ۱۶-Dec-2011 16:24 208k azmayeshgahe 2(www.Quiz20… ۱۶-Dec-2011 16:24 260k azmayeshgahe 3(www.Quiz20… ۱۶-Dec-2011 16:24 256k azmayeshgahe1(www.Quiz201… ۱۶-Dec-2011 16:24 204k ensha 2(www.Quiz2010.com)… ۱۶-Dec-2011 16:24 256k ensha 3(www.Quiz2010.com)… ۱۶-Dec-2011 16:24 204k fanne tarjome(www.Quiz201… ۱۶-Dec-2011 16:24 248k […]

ادامه مطلب

  ۲- یک ره، ز لب دجله، منزل به مداین کن؛     وز دیده، دوم دجله بر خاک مداین ران. · یک بار از کنار دجله به کاخ مداین بیا و در آنجا اقامت کن (و به یاد گذشته ها و ناپایداری جهان) از اشک چشمان خود، دجله دیگری در کنار رود دجله، جاری کن. دجله: […]

ادامه مطلب