نویسنده مقاله: دکتر علی ضیغمی (عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان) آموزش زبان عربی در ایران سابقه ای طولانی دارد؛ آثار مکتوب باقی مانده از دوره ی مادها تا انقراض حکومت ساسانی ثابت می‌کند که بین عرب‌ها و فارس‌ها، تبادل لغوی، علمی و فرهنگی در خلال به کارگیری خط‌های سامی در نوشتن زبان فارسی قدیمی وجود […]

ادامه مطلب

۱- فاعل حتماً در زبان عربی بعد از فعل می‌آید و جمله فعلیه با فعل مفرد غایب شروع شود فاعل آن فعل یک اسم ظاهر است. ۲-  نائب فاعل حتماً بعد از فعل مجهول می‌آید. ۳- در فعل ماضی بجز صیغه‌ی یک و چهار ر بقیه صیغه‌ها فاعل ضمیر بارز است. ۴- در فعل امر […]

ادامه مطلب

سریال أنا وإخوتی توسط شبکه الجزیره للأطفال ساخته و پخش شده. در این سریال هر قسمت در مورد یک موضوع خاص است. این سریال سرشار از کلمات مفید و اصطلاحاتی که دایره لغات شما را افزایش می دهد و توانمندی شما را در مکالمه عربی بالا می بره.

ادامه مطلب

چیزهایی که به جمله اضافه می شوند:  بعضی از ظروف به جمله خبریه اضافه می شوند که این جمله به مصدر تأویل برده می شود، مانند:                                 زرتُ صدیقک یومَ زارهُ الأعیانُ← یومَ زیارة. برای دانلود این مطلب بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ادامه مطلب

از جمله ی مواضع اضافه معنوی: ۱- زمانی که مضاف الیه جنس برای مضاف باشد مِن در تقدیر است:            خاتمُ ذهبٍ.         ثوبُ خزٍّ.  ۲- زمانی که مضاف الیه ظرف برای مضاف باشد فی در تقدیر است:          صلاة العصر.     درس المساء. ۳- زمانی که مضاف الیه مالک یا شبه مالک برای مضاف باشد لِـ […]

ادامه مطلب

آموزش زبان در سایتها معروف خبری جهان در خیلی از سایتهای خبری معمول بوده و هست و سایتها معروف خبری دنیا همواره بخشی از سایت را به آموزش زبان کشور متبوع خود اختصاص می دهند. از مدتها پیش جای خالی چنین بخشی در سایتهای خبری عربی احساس می شد تا اینکه اخیرا سایت الجزیره اعلام […]

ادامه مطلب

حروف عطف، حروفی است که معطوف و معطوف علیه را تحت حکم واحد جمع می کند (حروفی که باعث می شود حکم معطوفٌ علیه بر معطوف اجرا شود و این حروف عبارتند از : «واو، فاء، ثمَّ، حتّی – لکن، لا، بل – أم، أو» برای دانلود این مطلب از کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ادامه مطلب

جهت دريافت فايل جدول بارم بندي كتاب هاي عربي متوسطه نظري مربوط به سال تحصيلي ۹۳-۹۲ (بر اساس ١٣ نمره ترجمه و درک و فھم و ٧ نمره قواعد)  اینجا کلیک نمایید. جهت دريافت فايل جدول بارم بندی عربی فنی و کاردانش در سال تحصیلی ۹۳-۹۲  (بر اساس ١٣ نمره ترجمه و درک و فھم و ٧ نمره […]

ادامه مطلب

قواعد عامة و أمثلة هامة ۱ – (ما ينصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف) سبحان وخصوصاً وعموماً ومثلاً وأيضاً وفضلاً ومعاذَ ومهلاً وحقاً وسَقياً ورَعياً وشكراً وعفواً بمعنى صفحاً وخلافاً ووفاقاً ومكابرة وعناداً وبعداً وتَعساً وجدعاً و ألبتة و المصدر المنصوب بعد إمّا وهمزة الاستفهام وكذا لبيك وسعْديك، ودواليك و حنانيك و حذاريك تعرب […]

ادامه مطلب