اسم فاعل به دو صورت مجرد و مزيد ساخته مي شود ؛ ااسم فاعل مجرد از فعل ثلاثي مجرد بر وزن « فاعِل » ساخته ميشود به عنوان مثال از فعل « نصر ، ينصر » مي شود « ناصر » ، از فعل « حمد ، يحمد » مي شود « حامد »اسم فاعل […]

ادامه مطلب

اسم ها به دو دسته جامد و مشتتق تقسیم می شوندمشتق به اسمی گفته می شود که از فعل گرفته شده و دارای وزن خاصی است مانند : مسجد که بر وزن مفعل است و از فعل (سجد – یسجد ) گرفته شدهمشتق دارای انواعی است : ۱ -اسم فاعل ۲- اسم مفعول ۳- اسم […]

ادامه مطلب

امروز براتون قسمتهایی از کارتون ایکیوسان رو که به زبان عربی دوبله شده آپلود کردم. این کارتون برای همه ما خاطره انگیزه و خیلی از ما ها کودکیمون رو با این کارتون گذروندیم. مجموعه ارائه شده در سالهای اخیر از نو دوبله شده و به همین دلیل کیفیت صدای خوبی داره ضمن اینکه برای استفاده […]

ادامه مطلب

مجموعه عربی در خواب در واقع فایلهای صوتی نرم افزار رزتا استون عربی است که در کنار ترجمه فارسی آن قرار داده شده است. به اینصورت که پس از تلفظ واژه ها و جملات فارسی، معادل عربی آن نیز گفته می شود.  در سایتهای تبلیغاتی خیلی در مورد مجموعه های آموزش زبان  در خواب اغراق […]

ادامه مطلب

اقسام فعل معتل: فعل معتل بر چهار قسم مي باشد: مثال،أجوف، ناقص، لفيف. تعريف: اعلال تغييراتي است كه فعل معتل در هنگام صرف مي يابد كه اين تغييرات سه نوع مي باشند: اسكان، قلب، حذف انواع اعلال: الف) اسكان: ساكن كردن حرف عله (به حذف حركت يا به نقل آن به حرف ماقبل). ب) قلب: […]

ادامه مطلب