کتاب ها و راهنمای تدریس عربی هفتم و هشتم

برای اطلاع همکاران  متوسطه از تغییرات حاصله در کتاب های عربی هفتم و هشتم :

کتاب عربی هفتم             راهنمای تدریس           کتاب گویا ی عربی هفتم mp3

کتاب عربی هشتم           راهنمای تدریس           کتاب گویای عربی هشتم mp3

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!