سؤال
جدي و هميشگي بسياري از دانش پژوهان اين است که چرا ما ايرانيان بايد زبان عربي را
با همه دشواري هايش بخوانيم ؟ چه لزومي دارد ساعت هاي زيادي را صرف آموختن اين
زبان کنيم ؟ پاسخي را که بناست داده شود از دو منظر مي باشد .

الف)برون ديني:

 ۱- يادگيري زبان خود يک
هنر مي باشد .

۲- زبان مانند بسياري از مسائل فرهنگي و
علمي منحصر به قومي نيست تا از يادگيريش پرهيز شود .

۳-زبان عربي يکي از زبان هاي زنده و بين
المللي مي باشد .

۴-دانشمندان ايراني بسياري از کتاب هاي
علمي خود را به اين زبان نگاشته اند .

۵-درک شيرين زبان و ادبيات فارسي بدون
دانستن زبان عربي ميسر نيست .کافي است که به کتاب هاي گرانسنگ ديوان حافظ
مثنوي
گلستان و بوستان و …نگاهي شود تا اين کلام بهتر پذيرفته شود .

۶-اهتمام به زبان عربي ، اهتمام به احياي
فرهنگ غني ايراني است .

۷- جهت ارتباط با جوامعي که عرب زبان
هستند .

۸- استفاده از سايت هاي اينترنتي که به
زبان عربي مي باشد .

۹- استفاده تجارتي در سفرهاي سياحتي به
کشورهاي عربي .

۱۰-بهره مندي از کانال هاي تلويزيوني ،
مطبوعات و …بلاد عربي .

۱۱- متخصصين فن ، آن را بهترين زبان مي
دانند .

۱۲- زبان عربي غير از عرب ها است که بعضي
ها به آن ها حساسيت دارند .

ب)درون ديني :

۱-زبان قرآن است ،انا انزلناه قراناً
عربياً ….

۲- کليد فهم اسلام است .

۳-امامان و بزرگان دين بر يادگيري اين
زبان تاکيد کردند .

۴- زبان مشترک امت اسلامي است .

۵- درک اسرار پيام الهي و سخنان پيشوايان
، با يادگيري اين زبان ميسر است .

۶- گستردگي آن از زمان تولد با گفتن
اذان و اقامه تا مرگ براي ما با خواندن نماز ميت و تفهيم تلقين خاص ، مي باشد .

۷-در سفرهاي زيارتي به عتبات عاليات و
مکه مکرمه و مدينه منوره استفاده کافي از خواندن ادعيه

زيارات
قرآن خواهد بود .

۸- در سنين بالاتر و ايامي که فراغتي بيشتر
حاصل مي شود انسان دوست دارد با خالق خويش ارتباطي زيادتر داشته باشد ، ياد داشتن
اين زبان باعث مي شود تا از ادعيه مأثوره و قرآن بهره خوبي ببرد.

۹- زبان عربي پيوند دهنده نسل کنوني با
گذشته پربار قرن اسلامي است .

۱۰-با يادگيري اين زبان در ايام حج که
فرصت زيادي براي حجاج است مي تواند اعتقادات صحيح شيعه را معرفي کند و زمينه ترويج
حقايق دين را فراهم کند .

۱۱-خداوند اين زبان را براي دين خاتم
برگزيده است .

۱۲-زمينه تعقل را در کلام وحي بيشتر فراهم
کرده است .

اميد که علاقه ما به يادگيري اين زبان بيشتر
شود و در زندگي از آن استفاده کنيم

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!