با تبریک سال نو و آرزوی سالی پر از خیر و
برکت

لازم است هر دانشجو دو فایل مربوط را دانلود و ترجمه نماید. قابل ذکر است که بر اساس سه رقم آخر شماره دانشجویی
تعیین گردیده است

  دانشجو شماره۵۶۸

 دانشجو شماره۲۸۲

دانشجو شماره۲۱۳

داستان

خبر و شعر

داستان

خبر و شعر

داستان

خبر و شعر

 

 

 ۱۹۸

۹۸۲

۰۴۴

داستان

خبر و شعر

 

داستان

خبر و شعر

 

داستان

خبر و شعر

 ۰۹۵

۷۲۱

 

داستان

خبر و شعر

 

داستان

خبر و شعر

 

 

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!