ارتباط خلاقيت با هوش :

تحقيقات گيلفورد و كريستين سن نشان مي دهد كه تا يك سطح معيني از هوش ( حدود ۱۲۰) بين هوش و توانايي هاي خلاق قدري همبستگي وجود دارد اما بالاتر از اين ميزان همبستگي ديده نمي شود . بنابراين فقط افراد تيز هوش نيستند كه مي توانند خلاق باشند . همچنين تورنس معتقد است كه بعضي مواد درسي با بروز خلاقيت ارتباط بيشتري دارد مانند مواد كلامي ، در حاليكه بهره هوشي بيش از هر چيز با درس رياضي همبستگي مثبت دارد . در نتيجه بروز رفتار خلاق در طيف وسيعي از افراد با هوش بهر متوسط و نه الزاما تحصيلات درخشان ديده شده است .

گاردنر( Gardner 1983) اظهار داشت كه هوش واحد وجود ندارد بلكه يك رشته از هوشهاي مجزا و مستقل وجود دارند .

نظريه هوشهاي متعدد او براين اساس استوار است كه تمام دانش آموزان داراي ۹ مقوله ي هوش هستند :

۱)زباني :

همانگونه كه در خواندن كتاب يا نوشتن شعر استفاده مي شود .

۲)محاسباتي :

همانگونه كه در استنتاج يك دليل منطقي يا حل مسائل رياضي استفاده مي شود .

۳)فضايي:

همانطور كه درجابجايي چمدان ها در صندوق عقب ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد .

۴)موزيكال:

همانگونه كه در خواندن يك آهنگ يا تركيب يك سمفوني استفاده مي شود .

۵)بدني –  جنبشي :

همانطور كه در حركات ريتميك يا بازي فوتبال مورد استفاده قرار مي گيرد .

۶)بين فردي :

همانطور كه در فهم ديگران و تعامل با آنها استفاده مي شود .

۷)درون فردي:

همانطور كه در فهم خود مورد استفاده فرارمي گيرد.

اخيرا گاردنر ( ۱۹۹۸) يك هوش اضافي به عنوان تكميل كننده نظريه خود پيشنهاد كرده است.

۸)هوش طبيعت شناسي :

كه توسط افرادي كه قادر به شناسايي الگوها در طبيعت هستند نشان داده مي شود. در اصل اين تئوري ، هفت روش تدريس به جاي يكي را امكان پذير مي كند ، يعني مي توان ذهن را در زمينه اي كه آماده است ، تحريك كرد و با شيوه اي كه مورد علاقه دانش آموزاست پيش رفت توصيه ي گاردنر است كه :

معلمان بايد توجه خود را به همه هوش ها معطوف كنند

با توجه به نظرات هوارد گارنر ، هوشهاي چند گانه هفت راه مختلف براي نشان داد قابليت فكري هستند .

                               هوش ديداري / فضايي

اين نوع هوش توانايي درك پديده هاي بصري است . يادگيرنده هاي داراي اين نوع هوش ، گرايش دارند كه با تصاوير فكر كنند و براي به دست آوردن اطلاعات نياز دارند يك تصوير ذهني واضح ايجاد كنند. آنها از نگاه كردن به نقشه ها ، نمودارها، تصاوير، ويديو و فيلم خوششان مي آيد .

                          مهارت هاي آنها شامل :

ساختن پازل ، خواندن ، نوشتن ، درك نمودارها و شكل ها، حس جهت شناسي خوب ، طراحي ، نقاشي ، ساختن استعاره ها و تمثيل هاي تصويري( احتمالا از طريق هنرهاي تجسمي ) ، دستكاري كردن تصاوير، ساختن ، تعمير كردن و طراحي وسايل عملي ، تفسير تصاوير ديداري و ………..

                          شغل هاي مناسب براي آنها عبارتند از :

دريانورد ، مجسمه ساز ، هنرمند تجسمي ، مخترع ، كاشف ، معمار ، طراح داخلي ، مكانيك ، مهندس و …………….

                        هوش كلامي / زباني

اين نوع هوش يعني توانايي استفاده از كلمات و زبان . اين يادگيرنده ها مهارت هاي شنيداري تكامل يافته اي دارند ومعمولا سخنوران برجسته اي هستند . آنها به جاي تصاوير باكلمات فكر مي كنند.

                     مهارت هاي آنها شامل :

گوش دادن ، حرف زدن ، قصه گويي ، توضيح دادن ، تدريس ، استفاده از طنز ، درك قالب ومعني كلمه ها ، ياد آوري اطلاعات ، قانع كردن ديگران به پذيرفتن نقطه نظر آنها ، تحليل كاربرد زبان و…………

                    شغل هاي مناسب براي آنها عبارتند از :

شاعر ، روزنامه نگار ، نويسنده ، معلم ، وكيل ، سياستمدار ، مترجم و ……..

                         هوش منطقي / زباني

هوش منطقي / رياضي يعني توانايي استفاده از استفاده از استدلال ، منطق و اعداد اين يادگيرنده ها به صورت مفهومي با استفاده از الگوهاي عددي و منطقي فكر مي كنند و از اين طريق بين اطلاعات مختلف رابطه برقرار مي كنند . آنها همواره در مورد دنياي اطرافشان كنجكاوند ، سوال هاي زيادي مي پرسند و دوست دارند آزمايش كنند .

                           مهارت هاي آنها شامل :

مسئله حل كردن ، تقسيم بندي و طبقه بندي اطلاعات ، كاركردن با مفاهيم انتزاعي براي درك رابطه شان با يكديگر ، به كاربردن زنجيره طولاني از استدلالها براي پيشرفت ، انجام آزمايش هاي كنترل شده ، سوال و كنجكاوي در پديده هاي طبيعي ، انجام محاسبات پيچيده رياضي ، كاركردن با شكل هاي هندسي و…………

                   رشته هاي شغلي مورد علاقه آنها عبارتند از :

دانشمند ، مهندس، برنامه نويس كامپيوتر ، پژوهشگر ، حسابدار ، رياضي دان و…………..

                          هوش بدني / جنبشي

اين هوش يعني توانايي كنترل ماهرانه حركات بدن و استفاده از اشيا اين يادگيرنده ها خودشان را از طريق حركت بيان مي كنند. آنها درك خوبي ازحس تعادل و هماهنگي دست و چشم دارند ( به عنوان مثال در بازي با توپ يا استفاده از تيرهاي تعادل مهارت دارند ) آنها از طريق تعامل با فضاي اطرافشان قادر به ياد آوري  و فرآوري اطلاعات هستند .

                        مهارت هاي آنها شامل :

هماهنگي بدني ، ورزشي ، استفاده از زبان بدن ، صنايع دستي ، هنر پيشگي ، تقليد حركات ، استفاده از دست هايشان براي ساختن يا خلق كردن ، ابراز احساسات از طريق بدن

                         شغل هاي مورد علاقه آنها عبارتند از :

ورزشكار ، معلم تربيت بدني ، هنر پيشه ، آتش نشان ، صنعتگر و……….

                             هوش موسيقي / ريتميك

اين نوع هوش يعني توانايي توليد و درك موسيقي . اين يادگيرنده هاي متمايل به موسيقي ، با استفاده از صداها ، ريتم ها و الگوهاي موسيقي فكر مي كنند . آنها بلافاصله چه با تعريف و چه با انتقاد ، به موسيقي عكس العمل نشان مي دهند . خيلي از اين يادگيرنده ها بسيار به صداهاي محيطي ( مانند صداي زنگ ، صداي جيرجيرك و چكه كردن شيرهاي آن ) حساس هستند .

                            مهارت هاي آنها شامل :

آواز خواندن ،سوت زدن ، نواختن آلات موسيقي ، تشخيص الگوهاي آهنگين ، آهنگ سازي ، به ياد آوردن ملودي ها، درك ساختار و ريتم موسيقي و…………

                         شغل هاي مناسب براي آنها عبارتند از :

موسيقي دان ، خواننده، آهنگسازو………..

                          هوش برون فردي ( فرافردي )

يعني توانايي ارتباط برقرار كردن و فهم ديگران اين يادگيرنده ها سعي مي كنند چيزها را از نقطه نظر آدم هاي ديگر ببينند تا بفهمند آنها چگونه مي انديشند و احساس مي كنند . آنها معمولا توانايي خارق العاده اي در درك احساسات ، مقاصد و انگيزه ها دارند . آنها سازمان دهنده هاي خيلي خوبي هستند ، هرچند بعضي وقت ها به دخالت متوسل مي شوند . آنها معمولا سعي مي كنند كه در گروه آرامش را برقرار كنند و همكاري را تشويق كنند . آنها هم از مهارت هاي كلامي ( مانند حرف زدن ) وهم مهارت هاي غير كلامي ( مانند تماس چشمي ، زبان بدن ) استفاده مي كنند تا كانال هاي ارتباطي با ديگران برقرار كنند .

                       مهارت هاي آنها شامل :

ديدن مسائل از نقطه نظر ديگران ( نقطه نظر دوگانه ) ، گوش كردن ، همدلي ، درك خلق و احساسات ديگران ، مشورت ، همكاري با گروه ، توجه به خلق و خو ، انگيزه ها و نيت هاي مردم ، رابطه برقراركردن چه از طريق كلامي چه غير كلامي ، اعتماد سازي ، حل و فصل آرام درگيري ها ، برقراري روابط مثبت با ديگر مردم و…….

                     شغل هاي مناسب براي آنها عبارتند از :

مشاور ، فروشنده، سياست مدار، تاجرو…………

                     هوش درون فردي

اين هوش يعني توانايي درك خود و آگاه بودن ازحالت دروني خود . اين يادگيرنده ها سعي مي كنند احساسات دروني ، روياها ، روابط يا ديگران و نقاط ضعف و قوت خود را درك كنند .

                   مهارت هاي آنها شامل :

تشخيص نقاط ضعف و قوت خود ، درك و بررسي خود ، آگاهي از احساسات دروني ، تمايلات و روياها ، ارزيابي الگوهاي فكري خود ، با خود استدلال و فكر كردن ، درك نقش خود در روابط با ديگران و………

                   مسير هاي شغلي ممكن براي آنها عبارتند از :

 پژوهشگر ، نظريه پرداز ، و ……………

يكي از بهترين روش هاي شناسايي و كشف هوش هاي توسعه يافته ي دانش آموزان مشاهده ي نحوه ي سوء رفتار آنان دركلاس است .

براي مثال دانش آموزي كه از هوش زباني بالايي برخورداراست امكان دارد خارج از نوبت صحبت كند . دانش آموزي با هوش مكاني فوق العاده ممكن است به خط خطي كردن دفتر خود با خيال پردازي بپردازد . دانش آموزي كه در هوش ميان فردي از توانايي برخوردار است احتمال دارد به معاشرت با ديگران بپردازد و ديگري با هوش طبيعت گراي خود ممكن است بدون اجازه ، حيواني را به خود به كلاس بياورد !

دانش آموزان با اين رفتارها مي خواهند بگويند كه :” اين است روشي كه من مطالب جديد رامي آموزم و اگر تو از طبيعي ترين كانال يادگيري من وارد نشوي من باز اين كارها را خواهم كرد “

به طور كلي : اينكه چگونه تدريس مي كنيد ، چگونه تعيين تكليف مي كنيد ، چگونه كلاس را سازماندهي مي كنيد و چگونه ارزشيابي مي كنيد و…………همه وهمه به خصوصيات فردي شما ارتباط دارد . آنچه كه مهم است اين است كه سعي كنيم روش هايي را به كار بريم تا همه اين هوش ها را در فراگيران توسعه و پرورش دهيم .

 

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!