نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور+پاسخنامه

زبان تخصصی۱
منطق۱
مبادی فقه و اصول
زبان تخخصی۲
منطق۲
آشنایی با ادیان
کلام اسلامی۲
فقه الحدیث ۱
فقه الحدیث ۲
علوم بلاغت
حقوق تطبیقی
تاریخ تفسیر قرآن کریم ۲
تاریخ فلسفه اسلامی ۱
زبان عربی ۳-صرف۱-عربی۱
زبان عربی ۴-صرف۲-عربی۲
نحو کاربردی ۱
نحو کاربردی ۲
زبان عربی ۵- نحو کاربردی ۳
روش تحقیق در علوم اسلامی
آشنایی با فقه- فقه
کلیات فلسفه اسلامی
آشنایی با علوم قرآن و حدیث
نحو کاربردی ۴
مهارتهای ترجمه
سیری در نهج البلاغه
کلیات عرفان اسلامی
آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن
متون عرفانی فارسی ۱
روشهای مطالعات دینی ۱
آشنایی با کلیات علم کلام
عرفان عملی
تاریخ تصوف ۲
متون عرفانی فارسی ۲
ادیان ابتدایی و قدیم
ادیان هند ۱
دین خاور دور
تاریخ فرق اسلامی ۱
متون عرفانی عربی ۱
متون عرفانی عربی ۲
متون عرفانی به زبان خارجی ۱
ادیان ایران پیش از اسلام ۱
آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی
دین بودا
فلسفه دین
مسیحیت
تفسیر ترتیبی قران کریم ۱-تفسیر قران کریم ۲
علوم قرانی ۳
تفسیر ترتیبی قران کریم ۳
قزائت و درک متون تفسیری
شناخت نهج البلاغه ۱
تفسیر ترتیبی قران کریم ۴
تفسیر موضوعی ۲- تفسیر موضوعی قران کریم ۱
شناخت نهج البلاغه ۲
بلاغت قران کریم ۱
بلاغت قران کریم ۲
جوامع حدیثی-متون نظم دوره های اسلامی اموی
تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی
شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
تاریخ فلسفه غرب
تاریخ فقه و فقها
روشهای مطالعات دینی ۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
زبان تخصصی ۳
جامعه شناسی سیاسی
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
عرفان نظری

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!