مجموعه نمونه سوالات رشته الهیات (تمامی گرایشها) نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور

زبان تخصصی۳ رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
تاریخ کلام و فلسفه اسلامی
آموزش و پرورش
تعلم و تربیت
سنجش و اندازه گیری
مدیریت آموزشی
برنامه ریزی درسی
مشاوره و راهنمایی
روان شناسی عمومی
روانشناسی تربیتی – جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان
روانشناسی یادگیری
روانشناسی کودکی و نوجوانی
زبان تخصصی ۱
منطق ۱
مبادی فقه و اصول
زبان تخصصی ۲
منطق ۲
کلام اسلامی ۱
آشنایی با ادیان بزرگ – آشنایی با ادیان الهی
کلام اسلامی ۲
زبان تخصصی ۳
فقه الحدیث ۲
حقوق و جزای خصوصی اسلام
اصول فقه ۱
علوم بلاغت
اصول فقه ۲
حقوق تطبیقی
تاریخ قران ۱
درایه الحدیث
تاریخ قران ۲
تاریخ تفسیر قران کریم ۱
تاریخ حدیث
تاریخ تفسیر قران کریم ۲
تاریخ فلسفه اسلامی ۱
تاریخ فلسفه غرب ۲
منطق ۳
کلام ۳
زبان عربی ۳ – صرف ۱ – عربی ۱
نحو کاربردی ۱
نحو کاربردی ۲
زبان عربی ۵ – نحو کاربردی ۳
روش تحقیق در علوم اسلامی
آشنایی با فقه
کلیات فلسفه اسلامی
آشنایی با علوم قران و حدیث
مهارتهای ترجمه
سیری در نهج البلاغه
کلیات عرفان اسلامی
عرفان نظری
تاریخ تصوف ۱
متون عرفانی فارسی ۱
روشهای مطالعات دینی ۱
متون دینی به زبان خارجی ۱
آشنایی با کلیات علم کلام
تاریخ تصوف ۲
متون عرفانی فارسی ۲
تاریخ فلسفه اسلامی ۲
متون دینی به زبان خارجی ۲
ادیان ایران پیش از اسلام ۲
ادیان ابتدایی و قدیم
متون دینی به زبان خارجی ۳
ادیان هند ۱
دین خاور دور
تاریخ فرق اسلامی ۱
متون عرفانی عربی ۱
ادیان هند ۲
متون عرفانی عربی ۲
تاریخ فرق اسلامی ۲ – ملل و نحل
متون عرفانی به زبان خارجی ۱
ادیان پیش از اسلام ۱
متون عرفانی به زبان خارجی ۲
دین بودا
دین یهود
مسیحیت
مکاتب و روشهای تفسیر قران کریم ۱
تفسیر ترتیبی قران کریم۱- تفسیر قران کریم ۲
مفردات قران کریم
مکاتب و روشهای تفسیر قران کریم ۲
علوم قرانی ۲
تفسیر قران کریم ۳- تفسیر ترتیبی قران کریم ۲
مبانی فهم و نقد حدیث
علوم قرانی ۳
تفسیر ترتیبی قران کریم ۳
قرائت و درک متون تفسیری
کلیات علم رجال
شناخت نهج البلاغه ۱
تفسیر ترتیبی قران کریم ۴
علوم قرانی ۴
شناخت نهج البلاغه ۲
بلاغت قران کریم ۱
بلاغت قران کریم ۲
جوامع حدیثی
قران و خاورشناسان
تاثیر قران در پیدایش علوم زبان عربی
شناخت ادعیه اهل بیت ع
حکمت متعالیه ۱
زبان تخصصی ۴
حکمت منشا ۱
تاریخ فلسفه غرب
کلام ۴
حکمت متعالیه ۳
تاریخ فلسفه اسلامی ۳
حکمت منشا ۲
حکمت متعالیه ۴
مسائل کلامی جدید ۱
منطق جدید ۱
حکمت اشراق ۱
فلسفه معاصر
مسایل کلامی جدید ۲
فلسفه علم
منطق جدید ۲
حکمت اشراق ۲
عرفان نظری
قواعد فقه ۱
قواعد فقه ۲
مباحثی از حقوق مدنی
تاریخ فقه و فقها
اصول فقه ۳
آیات الاحکام
حقوق تجارت ۱
فقه تطبیقی ۱
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت ۲
حقوق کار
فقه ۵
آیین دادرسی کیفری
حقوق ثبت
فقه تطبیقی ۲
تاریخ نگاری در اسلام
تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بی امیه
متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی
شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی
تاریخ هنر اسلامی ۱
تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد
تاریخ اسلام در مصر و شام
تاریخ اسلام در مغرب و اندلس
تاریخ هنر های اسلامی ۲
تاریخ تشکیلات اسلامی ۱
تاریخ علوم اسلامی ۱
تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی
تاریخ علوم در اسلام ۲
تاریخ تشکیلات اسلامی ۲
مطالعات اسلامی در غرب
وضع کنونی جهان اسلام ۱- تاریخ معاصر جهان اسلام
تاریخ اسلام در شبه قاره هند
جغرافیای تاریخی اسلام ۲
جامعه شناسی تاریخی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام
تاریخ عثمانیان
وضع کنونی جهان اسلام ۲
خطوط و کتیبه های اسلامی
روشهای مطالعات دینی ۲
فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان
متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی
تاریخ صفویه
جهان اسلام غرب و استعمار
منطق ۴
حقوق بین المللی عمومی و خصوصی
اصول فقه ۴
فقه ۶
فلسفه فقه
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
منطق و فلسفه مقدماتی
زبان تخصصی ۳
زبان تخصصی ۳ رشته علوم قران و حدیث
حکمت متعالیه ۲
اخلاق در سیره معصومین ع
فقه و احکام ۲
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در اموزش دینی قران و عربی
اخلاق اسلامی – علم اخلاق
طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و اموزش
علوم بلاغی ۱
کلام جدید
علوم بلاغی ۲
متون عربی ۳
فلسفه اسلامی ۲
تمرین صرف و نحو عربی
روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قران دوره راهنمایی
فلسفه اسلامی ۳
آشنایی با کلیات علوم اسلامی – کلیات عرفان اسلامی
روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دواره راهنمایی
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
قران و تجوید ۳
آشنایی با احادیث ائمه
فقه
تفسیر موضوعی ۱
آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه- شیوه اموزش متوسطه
تجزیه و ترکیب ایات قران ۱
روش تدریس احکام
تجزیه و ترکیب ایات قران ۲
تفسیر موضوعی ۳- تفسیر موضوعی قران کریم ۲
روش تدریس مفاهیم و قرائت قران
آشنایی با مکاتب – عقیدتی – سیاسی
فقه ۱
فقه ۲
فقه ۴
اهل البیت ع در قران و حدیث
اشنایی با دفاع مقدس
مبانی جامعه شناسی
تاریخ تشیع
عربی مقدماتی
متو
ن نظم و نثر در ایران از اغاز تا سقوط بغداد

فقه ۳

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!