مقدمه :

یکی از مطالبی که همیشه در جلسات  گروههای آموزشی  درس عربی
به آن پرداخته شده: راههای ایجادانگیزه در دانش آموزان به درس عربی بوده و
هست  که دراین راستا عوامل بسیاری از جمله : افزایش ساعت آموزشی، تغییر کتب
درسی ، بهبود امکانات کمک آموزشی ، استفاده از دبیران متخصص و آشنا به
فنون معلمی ،توجه خانواده و همراه بودن آنها  ذکر می شده است .اما با توجه
به  شرایط  وامکانات موجود که نیازمند بررسی و تغییرات اساسی است به نقش یک
معلم عربی و تاثیر گزاری او در بهبود وضعیت آموزشی دانش آموزان می پردازیم
.   

ویژگی های معلم عربی:

 معلم عربی باید دارای ویژگیها ی متعددی باشد که هر یک از
آن‌ها در پیشبرد هدف نهایی که  : همان توجه  ویژه دانش آموزان به زبان
عربی  وایجاد انگیزه برای یادگیری آن و شناخت  آن به عنوان زبان قرآن و
ادعیه و احادیث و  روایات وتاثیرآن در زندگی دنیوی و اخروی‌نقش بسزایی دارد
که به‌منظورآشنایی و‌توجهات بیشتربه آنها می پردازیم.

الف) ویژگی عشق ورزی به  معلمی

ابتدا باید علاقه مند به امر آموزش وپرورش بوده تا جاییکه
هیچ  مشکلی در این راستا اورا خسته و اذیت نکند وهمواره از بودن در کنار
مُتعلّمین احساس رضایت  نماید و به این فعالیت به عنوان یک شغل ننگرد و
مانند مادر و پدری دلسوز و صبور با فراگیران رفتار نمایدودر راستای تحقق
بخشیدن اهداف  آموزش و پرورش گامهای مثبتی بردارد.

ب)ویژگی عشق ورزی به زبان عربی

یک عاشق به تمام معنا ی زبا ن قرآن باشد و لذت مانوس شدن با
آن را با ذره ذره وجودش احساس کند و مطمئن باشد که این عشق به دانش آموزانش
انتقال می یابد و اعتقاد راسخ داشته باشد به اینکه کار و تلاش او در نهایت
منجر به  درک وفهم متون دینی از جانب دانش آموزان خواهد شد. اوهمیشه
ازبودن در کنار دانش آموزان  و تدریس زبان عربی  به آنان لذت برده و دنبال
فرصتهایی برای وارد شدن به قلب آنها تلاش می کند تا آنان را باخود همسو وهم
جهت کند، چرا که یکی از معجزه آساترین روشهای موفقیت  وارد شدن در قلب
فراگیر می باشد.

ج) ویژگی مثبت اندیشی

معلم عربی باید یک روحیه مثبت دینی و اخلاقی داشته باشد و
رفتار و منش او دانش آموزان را نسبت به زبان عربی علاقه مند و خوشبین نماید
و با حوصله و صبر  زیاد سعی در ایجاد ارتباط نزدیک با فرد فرد دانش آموزان
داشته باشد و یقین داشته باشد خداوند  همواره با اوست و در این راه نیز او
را تنها نخواهد گذاشت .

د)ویژگی  تخصص در رشته زبان عربی

 تخصص و تسلط برمباحث  کتاب عربی و آسان نمودن آنها و انتقال
به فراگیران  و شفاف سازی کاربردی موضوعات  ازجمله ویژگیهای یک دبیر عربی
موفق خواهد بود  بنابراین او باید قواعد عربی را به زبان  ساده  بیان دارد و
با مثالهای ملموس آنها را به دانش آموزان بفهماند مثلا برای تحلیل صرفی 
از خود دانش آموزان و ویژگیهای فردی آنها و برای اعراب  از نقشی که به آنها
در نمایشنامه ها داده می شود استفاده کند.

به عنوان مثال، برای فعل مجهول از‌ آیه :هو یُطعِمُ و لا
یُطعَم(سوره ی مائده آیه ۱۱۴) و برای خبرمقدم : از آیه…لهم قلوبٌ
لایفقهون‌بها…(سوره ی اعراف آیه ۱۷۹)

وآیات و احادیث و روایات قابل درک دیگری نیزبرای فهم
بهترموضوعات درس برای فراگیران بیان گردد.علاوه بر آن، تشویق دانش آموزان
به مکالمه عربی در حد ساده مثل، سلام و احوالپرسی و علت تاخیر وغیبت و
اجازه بیرون رفتن و …از مهارتهای یک معلم توانمند عربی می باشدوبه پویا
شدن و جذاب شدن کلاس کمک بسیاری می کند.

ه)ویژگی احترام به فراگیرو تواضع

اگر باور یک معلم عربی این باشد که :باید خود را درکنار دانش
آموز ، ونه درمقابل او بداند ،و این احساس را نیز با گفتار وکردارش، به
دانش آموزبفهماند تاثیر بسزایی در فرایند یادگیری صورت خواهد گرفت ،چرا که
فرا‌گیران از معلم مغرور خواهند گریخت و او نیز نمی تواند در امر آموزش درس
عربی  موفق باشد.

و)ویژگی رعایت پوشش ظاهری

پوشش ظاهری به ظاهر امر ساده ای به نظر می آید ،اما در واقع
چنین نیست و تنها آراستگی اخلاقی و علمی کافی نیست چراکه دانش آموزان حتی
درباره ی پوشش معلم موشکافی می کنند واگر معلمی ظاهری نا مرتب داشته باشد
از  او تاثیر چندانی  نمی پذیرند لذا معلم عربی نیز که وظیفه ی او سخت ترمی
باشد باید این مسئله را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا اثر گزاری او نیز
بیشتر باشد.

 ز)ویژگی  شناخت الگوها و روشهای مختلف تدریس

آگاهی کامل از الگوها و شیوه های مختلف تدریس از جمله پرسش
وپاسخ ،حل مسئله ، اکتشافی ، …..  وبکار گیری از هر روش در جای خود  و
بهره گرفتن از آن ،باید از ویژگیهای یک معلم عربی باشد به عنوان مثال:
 استفاده از فعالیتهای فوق برنامه ی داخل کلاس و خارج کلاس ،که شامل :
 کارهای گروهی و فردی  و نمایش فیلم و معرفی سایت های مناسب  وبرپایی
نمایشگاه وهمایشها و بهره گیری از کتابخانه ها و آشنایی با کتابهای مختلف 
آموزشی مثل فرهنگ لغت و روش استفاده از آن وموارد دیگر در ایجاد شور و
علاقه در بین دانش آموزان  و بهبود روند آموزش تاثیر زیادی دارد.

ح)ویژگی آشنایی با علوم جدید و فناوری وارتباطات

یک معلم توانمند عربی  در عصر ارتباطات نباید از سایر همکاران
در رشته های دیگر عقب بماند، بلکه باید در یادگیری و و خلاقیت پیشرو بوده و
با مطالعات و شرکت فعال در جلسات گروههای آموزشی  وجلسات توجیهی ضمن خدمت
در جهت به روز کردن معلومات‌ و روش انتقال آن به دانش آموزان تلاش کند .

ط)ویژگی مدیریت کلاس عربی

 یک معلم عربی علاوه بر اینکه متخصص علوم عربی است ،باید نقش
یک مدیر را در کلاس ایفا کند . تعداد دانش آموزان ، روحیات متفاوت و گونه
های رفتاری آنها ،محدودیت زمان آموزشی ، تدریس سرفصلهای مصوب ، مقررات 
آموزشی و استفاده بهینه از وقت،از جمله  اموری هستند ،که مدیریت و نظارت بر
کلاس را حتمی والزامی می سازد که ثمره و نتیجه آن جلوگیری از هرج مرج و
روحیه ی نظم پذیری و انظباط  به فراگیران القاء  شده و تعلیم وآموزش ثمره ی
مطلوب خواهد داشت. دانش آموزان قوی راشناخته و مورد تشویق قرار دهد، ونکات
مثبت  دانش آموزان مشکل دار را د ببیند، و با پررنگ کردن نکته ی مثبت آنها
سعی در برطرف کردن مشکل درسی یا اخلاقی او نماید.

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!