نرم
افزار
 کلمه دارای چهار فرهنگ لغت عربی به فارسی ، فارسی به
عربی ، لسان العرب و صحاح میباشد و اولین فرهنگ لغت عربی موبایل در ایران است که موتور جستجوی بسیار پیشرفته
دارد.این نرم افزار میتواند نیاز دانشجویان و اساتید
رشته ی عربی در سطوح مختلف، اساتید و طلاب حوزه های علمیه، دانش آموزان دبیرستان و
سایر علاقمندان به زبان عربی را رفع نماید.فرهنگ عربی به فارسی شامل ۱۰۰۹۱ لغت،
فرهنگ فارسی به عربی ۳۳۹۵۳ لغت، فرهنگ صحاح ۳۷۶۴ لغت و فرهنگ لسان العرب ۹۳۲۷ لغت
می باشد.

 

  منبع:www.f631system.com

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!