كتر هانرى كُربن، اسلام شناس معروف فرانسوى، سخن جالبى درباره قرآن دارد.
وى مى‏گوید: اگر قرآن خرافى بود و از جانب خداوند نبود، هرگز جرأت نمى‏كرد
كه بشر را به علم و تعقل و تفكر دعوت كند. هیچ اندیشه‏اى به اندازه قرآن
محمّد(صلی الله علیه وآله وسلم) انسان را به دانش فرا نخوانده است تاآن جا كه نزدیك به نهصد و
پنجاه بار در قرآن، از علم و عقل و فكر سخن رفته است.

یک فیلم مستند عربی  که معجزات علمی قرآن کریم را شرح میدهد و به اثبات حقایق علمی قرآن می پردازد.

دانلود از  پرشین گیگ(۱۲۷ مگ)

منبع: عربي براي همه

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!