انشاء الله بزودی سوالات دیگری هم اضافه می شود

نحو۱ ادبیات عرب

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!