۱
سوالات گروه آزمايشي رياضي و فني سال ۱۳۹۱)ساعت ۱۴:۳۰ روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصي
۲
سوالات گروه آزمايشي هنر سال ۱۳۹۱ )ساعت ۲۰:۰۰ روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصي
۳
سوالات گروه آزمايشي علوم تجربي سال ۱۳۹۱ )ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه(
دفترچه اختصاصي – بهياري
۴
سوالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي سال ۱۳۹۱ )ساعت ۱۹:۰۰ روز جمعه(
دفترچه اختصاصي – زبان هاي فرانسه وآلماني
۵
سوالات گروه آزمايشي علوم انساني سال ۱۳۹۱ )ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه(
دفترچه اختصاصي – اصول و عقايد
 

کلید اولیه آزمون سراسري سال ۱۳۹۱ (تمامی گروه های آزمایشی)

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!