حکم ألا و أما
بر جمله اسمیه یا فعلیه داخل می شوند و ألا در بیشتر مواقع قبل إنّ یا نداء واقع می شود.
ألا إنّهم هم السفهاء.       ألا یا عینُ ویحک أسعدینی.
نکته:
أما برای استفهام از نفی است. أما تقوم.

ألا برای توبیخ و إنکار است. ألا ارعواء لِمَن وَلَّت شبیبتُهُ.

تمنّی است. ألا عُمر ولّی مُستطاعٌ رجوعه.

عرض و تحضیض و در این هنگام به جمله مختص می شود.
ألا تحبُّون أن یغفر الله لکم. ألا تقاتلون قوماً نکثوا أیمانهم.

برای دانلود این مطلب به طور کامل بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!