بررسی و نقد روش آموزش زبان عربی به شیوه مستقیم

بررسی و نقد روش آموزش زبان عربی به شیوه مستقیم (بررسی موردی: كتاب های دكتر حسین خراسانی)

نویسندگان:  پروینی خلیل*
* گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:
این مقاله قصد دارد با برگشت به اواخر دهه چهل خورشیدی، شیوه های رایج آموزش زبان عربی در مراکز علمی، آموزشی و دانشگاهی آن زمان را بررسی كند و جایگاه طلایه داران آموزش زبان عربی به شیوه نوین را شناسایی كند و از این رهگذر به طور ویژه به نقد و بررسی شیوه آموزش زبان عربی دکتر حسین خراسانی در دهه ۴۰ خورشیدی بپردازد که به نوبه خود در آن زمان روش ابتکاری و بی نظیر در ایران بوده است. نامبرده با تالیف یك كتاب سه جلدی، سه جلد کتاب با نام روش مستقیم (Direct Methode) آموزش زبان و ادبیات عربی، توانست طرحی نو و جامع و شامل در آموزش زبان عربی به فارسی زبانان، دراندازد. مولف مرحوم، با الهام از الگوهای رایج در آموزش زبان به شیوه مستقیم، قصد داشت تمام مهارت های چهارگانه زبان عربی را به انواع مخاطبان ایرانی و متناسب با فرهنگ و سابقه آشنایی ایرانیان با زبان عربی، در یك زمان بندی معلوم (۶۰ جلسه) یاد دهد؛ امری كه درباره آموزش زبان عربی در زمان تالیف كتاب، سابقه نداشته است.
اما متاسفانه كتاب های یاد شده ناشناخته مانده و جایگاه آن در فرایند آموزش زبان عربی در ایران مورد معرفی، بررسی و نقد واقع نشده است. این مقاله قصد دارد با معرفی همه جانبه این مجموعه، به نقد و بررسی آن بپردازد و در كنار محاسن آن، برخی كمبودهای آن را بیان و بررسی كند.
كلید واژه: آموزش زبان عربی، ایران، روش مستقیم، روش نوین و حسین خراسانی

دانلود اصل این مقاله

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!