تاریخ الأدب العربی من سقوط بغداد را از اینجا دانلود کنید

متون نظم و نثر معاصر ۲ را از اینجا دانلود کنید

نصوص من النظم و النثر من السقوط بغداد را از اینجا دانلود کنید


فن ترجمه (عربی-فارسی را از اینجا دانلود کنید

روزنامه و مجلات عربي را از اینجا دانلود کنید

زبان تخصصی ۲ عربی را از اینجا دانلود کنید

متون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا
سقوط بغداد


motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot
baghdad.pdf

نصوص من النظم و النثر فی عصر العباسی ۱
nosos menalnazme va nasr fi asre abbasi 1.pdf

نصوص من النظم و النثر فی عصر العباسی ۲
Nosos menalnazme vanasr fi asre abbasi 2.pdf

نصوص من الادب الاندلسی
noso men aladabe andolosi.pdf

نصوص من النظم و النثر من السقوط بغداد الی العصر
المعاصر

nosos.pdf

نصوص من النظم و انثر من السقوط بغداد الی
العصر الحدیث

nosos.pdf

متون نظم و نثر معاصر ۲
Motoon nazmoo nasre moaser 2.pdf

زبان تخصصی ۲ (رشته ادبیات عرب)
zaban takhasosi
reshte adbiat
arab.pdf

زبان تخصصی ۲ (رشته ادبیات عرب)
zaban takhasosi reshte adbiat arab.pdf

تأثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی
Tasir qoran dar
peydayesh olome zaban
arabi.pdf

نحو کاربردی قسمت اول (ارشد نهج البلاغه)
Nahve
karbordi-1.pdf

نحو کاربردی ۲
Nahve
karbordi-2.pdf

متون
نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد

motoon nazmo
nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot
baghdad.pdf

متون ادبی در راستای نهج البلاغه
Motone
adabi.pdf

مکتب های ادبی
Maktabhay
adabi.pdf

 

جزوه درس قرائت و درک متون تفسیری
jozve dars
gherate motoon tafsiri.pdf

تاریخ الادب العربی فی الاندلس
tarikhe adabol arabi fi andelos.pdf

تاریخ الادب العربی من سقوط بغداد الی العصر المعاصر
javan.pdf

جزوه تاریخ اسلام در مصر و شام
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf

فن ترجمه (عربی-فارسی)
Fane
trajome.pdf

مفردات قرآن
Mofradare qoran.pdf

کاربردنرم افزارهای رایانه ای در آموزش قرآن و عربی

بلاغت قرآن کریم ۱

انشاء۱

انشاء۲

جزوه عربی انشا (۳) د.دیزیره سقال
Jozveh arabi
ensha 3.pdf

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!