جهت دريافت فايل جدول بارم بندي كتاب هاي عربي متوسطه نظري مربوط به سال تحصيلي ۹۳-۹۲ (بر اساس ١٣ نمره ترجمه و درک و فھم و ٧ نمره قواعد)  اینجا کلیک نمایید.

جهت دريافت فايل جدول بارم بندی عربی فنی و کاردانش در سال تحصیلی ۹۳-۹۲  (بر اساس ١٣ نمره ترجمه و درک و فھم و ٧ نمره قواعد) اینجا کلیک نمایید.

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!