این کتاب که توسط مرکز تحقیقات و تالیف کتب آموزش عربی در دانشگاه ام القرای عربستان تالیف شده از ۶ بخش
تشکیل شده و دارای کتاب تمرین هم هست. از این مجموعه برای آموزش مکالمه
عربی برای دانشجویان غیر عرب زبان در دانشگاه ام القرای مکه مکرمه استفاده
می شود.
این مجموعه مفید از مهمترین منابع مورد استفاده در تالیف کتاب صدی الحیاة (کتاب مورد استفاده در کانون زبان ایران) است .
تنوع موضوع،ذکر کلمات جدید هر درس و تمارین بسیار کاربردی و خالی از اشتباه این مجموعه از ویژگی های بارز آن است.
نسخه ای که در این پست خدمتتان تقدیم می شود چاپ سوم این کتاب (سال ۲۰۰۸) می باشد.

دانلود به طور یکجا (۳۶ مگ)

دانلود کتابها بصورت جداگانه:الجزء
الأول۱

 
  
  الجزء الأول۲  
 
  الجزء الأول۳      الجزء الأول۴      

الجزء الأول۵     الجزء الأول۶   
   الجزء الأول۷
 
    الجزء الثاني
       

الجزء الثالث       الجزء الرابع        الجزء الخامس۱   
الجزء الخامس۲
 
 

الجزء السادس

دانلود از سایت رسمی دانشگاه ام القری

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!