۱
. رُبَّ بعیدٍ أنفَعُ مِن قریب : چه بسا دوستِ دوری که منفعتش بیشتر از نزدیکان
است .

 

۲ . قد یؤخذ
الجارُ بذنب الجار : گاهی همسایه ، به خاطر گناه همسایه گرفتار می شود .

« خشک و تر باهم
می سوزد »

 

۳ . لا تؤخِّر
عملَ الیوم لغد : کار امروز را به فردا میفکن .

 

۴ . رُبَّ أخِ
لم تِلدْهُ امّک : بسا برادری که مادرت او را نزائیده دوست خوب است .

« بیگانه اگر
وفا کند خویش من است »

 

۵ . الادبُ مالٌ
و استعمالُه کمال : ادبل ، ثروت است و بکار گرفتن آن از کمالات است .

« با ادب باش تا
بزرگ شوی »

 

۶ . بالأرضِ
ولدتْکَ اُمّک : مادرت تو را روی زمین زائید .

« از دماغ فیل
افتاده است »

 

۷ . آفة العلمِ
نِسیان : آفت علم فراموشی است .

 

۸ . أکلَتُم
تمری و عَصَیتُم أمری : خرمای مرا خوردید امّا از فرمانم سرپیچی کردید .

« نمک خوردن و
نمکدان شکستن »

 

۹ . یأکُلُ
التمر و أرحَمُ بالنوی : خرما را او می خورد ولی من با هسته اش سنگسار می شوم .

« گنه کرد در
بلخ آهنگری
                   به
شوشتر زدند گردن مسگری »

 

۱۰. یأکُلنی
سبعٌ و لا یأکُلنی کلبٌ : درنده ای مرا بخورد اما سگی نخورد .

« همه را برق
میگیرد ما را چراغ موشی »

 

۱۱. أکلٌ و حمدٌ
خیرٌ مِن أکل و صَمْتٍ : خوردن با حمد بهتر از خوردن با سکوت است .

« شکر نعمت،
نعمتت افزون کند         کفر نعمت
از کفت بیرون کند »

 

۱۲. الأمرُ
یَعرِضُ دونَه الأمر : در حل این مشکل ،مشکلات دیگری ظاهر میشود .

« قوز بالا قوز
، حالا آب بیار و حوض پر کن »


برگرفته از : http://arabicsh1.persianblog.ir 

 

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!