از جمله ی مواضع اضافه معنوی:

۱- زمانی که مضاف الیه جنس برای مضاف باشد مِن در تقدیر است:

           خاتمُ ذهبٍ.         ثوبُ خزٍّ.

 ۲- زمانی که مضاف الیه ظرف برای مضاف باشد فی در تقدیر است:

         صلاة العصر.     درس المساء.

۳- زمانی که مضاف الیه مالک یا شبه مالک برای مضاف باشد لِـ در تقدیر است:

        کتابُ أخیک.     عبدُ زیدٍ.

برای دانلود این مطلب بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!