اضافه لفظی، اضافه وصف به معمول خودش است.

اضافه لفظی زمانی است که: اسم اول وصف و اسم دوم معمول آن وصف باشد.

 برای دانلود این مطلب بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!