چیزهایی که به جمله اضافه می شوند:

 بعضی از ظروف به جمله خبریه اضافه می شوند که این جمله به مصدر تأویل برده می شود، مانند:

                                زرتُ صدیقک یومَ زارهُ الأعیانُ← یومَ زیارة.

برای دانلود این مطلب بر اساس کتاب مبادی العربیه ۴ اینجا کلیک نمایید

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!